logo         

Co je HYPOXICO » Oblasti použití » VYSOKOHORSKÁ AKLIMATIZACE
AKLIMATIZACE NA VYSOKOU NADMOŘSKOU VÝŠKU

 

VYSOKOHORSKÁ AKLIMATIZACE

Nepřipravenost organismu na pobyt ve vysoké nadmořské výšce bývá často příčinou řady komplikací a nepříjemných zážitků.

Každý rok se tisíce lidí vydávají do vysokých hor, aby zde strávili část své dovolené. Vysokohorská turistika je stále populárnější formou trávení volného času a relaxace.

Profesionální horolezci věnují aklimatizaci na plánovaný výstup dostatek času i pozornosti, neboť vědí, že tato aklimatizace je pro úspěšné zdolání jejich mety nezbytná a zásadní.

Řada turistů, kteří do těchto vysokých nadmořských výšek vyráží poprvé, však možná ani netuší, jaké nebezpečí v podobě akutní horské nemoci (AHN) je může ohrozit, případně si toto nebezpečí vůbec nepřipouštějí. Přitom je prokázáno, že až 80% lidí pociťuje ve výškách nad 4000m n.m. některé z příznaků lehké formy AHN - bolesti hlavy, nevolnost, nespavost apod. V některých případech pak může nastat situace, že k plánovanému výstupu z důvodu indispozice vůbec nedojde a z vysněné dovolené se stane jen špatná vzpomínka.

Schopnost organismu snášet nadmořskou výšku je lidem geneticky dána a je velmi individuální.

Jedinou možností, jak se na vysokohorský výstup či pobyt připravit a výrazně omezit projevy AHN, je absolvování aklimatizace.

Aklimatizace v přirozeném prostředí vysokých hor je však často nerealizovatelná, ať už z časových nebo finančních důvodů. Systémy HYPOXICO nyní umožňují simulaci vysokohorského prostředí téměř kdekoli.

 

Výhody aklimatizace v simulovaném prostředí:

  • Snížení rizika vzniku AHN
  • Zvýšení fyzické kondice
  • Snížení únavy
  • Zkrácení doby nutné na regeneraci a odpočinek po výkonu

 

Další výhody simulované aklimatizace

  • Zvýšení pravděpodobnosti úspěšného absolvování plánované cesty.
  • Snížení časové a finanční investice v porovnání s aklimatizací v přirozeném prostředí vysokých hor