logo         

SPORT

Použití ve sportu, za účelem zvýšení výkonnosti

KYSLÍK JE VE SPORTU LIMITUJÍCM FAKTOREM

Nedostatečné okysličení svalů je příčinou svalové únavy.

Hypoxický trénink, tedy trénink s omezeným přísunem kyslíku, výrazně zvyšuje schopnost organismu toto omezené množství kyslíku využít.

Řada výzkumů prokázala velmi překvapivá zjištění - i u velmi trénovaných sportovců dochází při hypoxickém tréninku k výraznému nárůstu anaerobní (40%) i aerobní (20%) výkonnosti.

 

Trénink v prostředí s nižším objemem kyslíku ve vdechovaném vzduchu pozitivně ovlivňuje řadu faktorů a dochází k:

 • nárůstu V02 max (maximální spotřeby kyslíku)
 • zvýšení výkonu a rychlosti
 • zvýšení silových a vytrvalostních schopností
 • prodloužení doby, kdy je tělo schopno podávat maximální výkon
 • zkrácení doby nutné na zotavení po výkonu
 • snížení klidové tepové frekvence a krevního tlaku
 • zkrácení nutné rekonvalescence po zranění
 • snížení celkové únavy

 

Fyziologické efekty:

 • Zvýšená produkce červených krvinek
 • Zvýšení hladiny hormonu Erythropoetin (EPO)
 • Nárůst krevních kapilár
 • Vylepšená srdeční činnost